رویال بوک | مرجع دانلود رایگان کتاب

به رویال بوک خوش آمدید
خانه / آرشیو برچسب: شمس تبریزی

آرشیوهای برچسب : شمس تبریزی

خط سوم گذری بر عارفان ایرانی

 

عارفان

عارفان

خط سوّم نوعی طرز تفکر در عارفان ایرانی است که راه‌های نارفته و عوالم کشف نشده را پیشنهاد می‌کند.
خط سوم، برگرفته از سخنی معروف از شمس تبریزی است به این صورت  گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم: تفسیر ما چنان است که می‌دانید. نی از محمد! و نی از خدا! این «من» نیز منکر می‌شود مرا. می‌گویمش: چون منکری، رها کن، برو. ما را چه صداع (دردسر) می‌دهی؟ می‌گوید: نی. نروم! سخن من فهم نمی‌کند. چنان که آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی او خواندی، لا غیر … یکی را هم او خواندی هم غیر او … یکی نه او خواندی نه غیر او. آن خط سوم منم که سخن گویم. نه من دانم، نه غیر من.

ادامه ی مطلب