رویال بوک | مرجع دانلود رایگان کتاب

به رویال بوک خوش آمدید
خانه / آرشیو برچسب: به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه 15 اردیبهشت 99 اعلام شد.

آرشیوهای برچسب : به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه 15 اردیبهشت 99 اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دوشنبه 15 اردیبهشت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه 15 اردیبهشت 99 اعلام شد.شبکه آموزش ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره ابتدایی متوسطه دوره اول:ساعت 8.05 تا 8.25 درس ریاضی پایه 9 ساعت 8.25 تا 8.45 درس ادبیات فارسی  پایه 7  ساعت 8.45 تا  9.05 درس مطالعات اجتماعی  پایه 7 ساعت 9.05 تا 9.25 درس  علوم تجربی پایه 9 برنامه دوره ابتدایی :ساعت 10.30 تا 11 درس علوم تجربی و تفکر پایه اول ساعت 11 تا 11.30 درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه دومساعت 11.30  تا 12 درس بازی و ریاضی پایه سومساعت 12 تا 12.30 درس فارس و نگارش  پایه چهارم ساعت 12.30 تا 13 درس بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت 13.15 تا 13.45 درس بازی و ریاضی  پایه ششممتوسطه دوم: ساعت 14.30 تا 15 درس زبان انگلیسی 1 پایه 10 تمام رشته ها  ساعت 15 تا 15.30 درس زیست شناسی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی ساعت 15.30 تا 16 درس حسابان 1 پایه 11  رشته ریاضی فیزیک    ساعت 16 تا 16.30 درس دین و زندگی 1  پایه 10 رشته ریاضی و تجربیساعت 16.30 تا 17 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی و تجربی  ساعت 17 تا 17.30 درس فارسی 3  پایه 12 تمام رشته ها  شبکه 4:رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:ساعت 7  تا 7.25 درس استاندارد افترافکت  – پایه 12 تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای  – شاخه کاردانش   ساعت 7.25 تا 7.50 درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی   – پایه١٢ -رشته الکتروتکنیک   – شاخه فنی حرفه ای ساعت 7.50 تا 8.10  درس نقشه برداری ساختمان ،پیاده سازی و کنترل    – پایه 12  – رشته ساختمان   -شاخه فنی حرفه ای . ساعت 8.10 تا 8.35 درس ریاضی3 پودمان 5  – پایه 12  -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8.35 تا  9  درس متره و برآورد-پایه 12 – رشته نقشه کشی معماری  -شاخه فنی و حرفه ای ساعت 9 تا 9.30  درس دانش فنی  پایه  – درس تاریخچه لباس ایران ،مصر – پایه 10 -رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای . ساعت 9.30 تا   10  درس ریاضی و آمار2   پایه 11 رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت 10 تا 10.30 درس جغرافیا 3  پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 10.30 تا 11 درس  ریاضی و آمار3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. انتهای پیام/