رویال بوک | مرجع دانلود رایگان کتاب

به رویال بوک خوش آمدید
خانه / آگهی / جدول زمانی آموزش تلویزیونی دوشنبه 15 اردیبهشت

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دوشنبه 15 اردیبهشت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه 15 اردیبهشت 99 اعلام شد.شبکه آموزش ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره ابتدایی متوسطه دوره اول:ساعت 8.05 تا 8.25 درس ریاضی پایه 9 ساعت 8.25 تا 8.45 درس ادبیات فارسی  پایه 7  ساعت 8.45 تا  9.05 درس مطالعات اجتماعی  پایه 7 ساعت 9.05 تا 9.25 درس  علوم تجربی پایه 9 برنامه دوره ابتدایی :ساعت 10.30 تا 11 درس علوم تجربی و تفکر پایه اول ساعت 11 تا 11.30 درس پیام ها و هدیه های آسمانی  پایه دومساعت 11.30  تا 12 درس بازی و ریاضی پایه سومساعت 12 تا 12.30 درس فارس و نگارش  پایه چهارم ساعت 12.30 تا 13 درس بازی و ریاضی پایه پنجم ساعت 13.15 تا 13.45 درس بازی و ریاضی  پایه ششممتوسطه دوم: ساعت 14.30 تا 15 درس زبان انگلیسی 1 پایه 10 تمام رشته ها  ساعت 15 تا 15.30 درس زیست شناسی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی ساعت 15.30 تا 16 درس حسابان 1 پایه 11  رشته ریاضی فیزیک    ساعت 16 تا 16.30 درس دین و زندگی 1  پایه 10 رشته ریاضی و تجربیساعت 16.30 تا 17 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی و تجربی  ساعت 17 تا 17.30 درس فارسی 3  پایه 12 تمام رشته ها  شبکه 4:رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:ساعت 7  تا 7.25 درس استاندارد افترافکت  – پایه 12 تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای  – شاخه کاردانش   ساعت 7.25 تا 7.50 درس کارگاه رله های قابل برنامه ریزی   – پایه١٢ -رشته الکتروتکنیک   – شاخه فنی حرفه ای ساعت 7.50 تا 8.10  درس نقشه برداری ساختمان ،پیاده سازی و کنترل    – پایه 12  – رشته ساختمان   -شاخه فنی حرفه ای . ساعت 8.10 تا 8.35 درس ریاضی3 پودمان 5  – پایه 12  -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت 8.35 تا  9  درس متره و برآورد-پایه 12 – رشته نقشه کشی معماری  -شاخه فنی و حرفه ای ساعت 9 تا 9.30  درس دانش فنی  پایه  – درس تاریخچه لباس ایران ،مصر – پایه 10 -رشته طراحی و دوخت -شاخه فنی و حرفه ای . ساعت 9.30 تا   10  درس ریاضی و آمار2   پایه 11 رشته  ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت 10 تا 10.30 درس جغرافیا 3  پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 10.30 تا 11 درس  ریاضی و آمار3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. انتهای پیام/