رویال بوک | مرجع دانلود رایگان کتاب

به رویال بوک خوش آمدید
خانه / آگهی / جدول زمانی آموزش تلویزیونی یکشنبه 14 اردیبهشت

جدول زمانی آموزش تلویزیونی یکشنبه 14 اردیبهشت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش آموزان برای روز یکشنبه 14 اردیبهشت 99 اعلام شد.شبکه آموزش ساعت 7.45 تا 8 درس تربیت بدنی دوره متوسطه متوسطه دوره اول:ساعت 8.05 تا 8.25 درس ادبیات فارسی  پایه 9  ساعت 8.25 تا 8.45 درس مطالعات اجتماعی  پایه 8 ساعت 8.45 تا  9.05 درس زبان انگلیسی  پایه 7 ساعت 9.05 تا 9.25 درس  علوم تجربی پایه 7برنامه دوره ابتدایی :ساعت 10.30 تا 11 درس بازی و ریاضی پایه اولساعت 11 تا 11.30 درس فارسی و‌ نگارش  پایه دوم ساعت 11.30 تا 12 درس فارسی و نگارش پایه سومساعت 12 تا 12.30 درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارمساعت 12.30 تا 13 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی ‌پایه پنجم ساعت 13.15 تا 13.45 درس فارسی و‌نگارش پایه ششم متوسطه دوم ساعت 14.30 تا 15 درس فیزیک 3 پایه 12 رشته ریاضی و تجربی  ساعت 15 تا 15.30 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک ساعت 15.30 تا 16 درس فارسی 3 پایه 12 تمام رشته ها   ساعت 16 تا 16.30 درس عربی،زبان قرآن 1 پایه 10 رشته ریاضی و تجربیساعت 16.30 تا 17 درس شیمی 3 پایه 12 رشته ریاضی و تجربی  ساعت 17 تا 17.30 درس فارسی 1 پایه 10  تمام رشته ها  شبکه 4 :رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:ساعت 7  تا 7.25 درس ارتباط موثر  – اصول و فنون مذاکره  – پایه 10 – زمینه خدمات – شاخه فنی حرفه ای و کاردانش   ساعت 7.25 تا 7.50 درس کنترل فرآیندهای شیمیایی  – پایه 11 -رشته صنایع شیمیایی  – شاخه فنی حرفه ای ساعت 7.50 تا 8.10 درس مبلمان کودک و نوجوان   – پایه 10 – رشته چوب و‌مبلمان  -شاخه فنی حرفه ای  ساعت 8.10 تا 8.35 درس حسابداری مقدماتی  – پایه 10 –  رشته حسابداری  – شاخه کاردانش.ساعت 8.35 تا  9  درس طراحی وب -پایه 11 – تولیدکننده و توسعه دهنده پایگاه اینترنتی  – شاخه کاردانش ساعت 9 تا 9.30 درس متره و برآورد -پودمان5 –  پایه 12 – رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی حرفه ای ساعت 9.30 تا 10 درس عربی،زبان قرآن 1 پایه 10 رشته علوم انسانی ساعت 10 تا 10.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته علوم انسانی ساعت 10.30 تا 11 درس عربی،زبان قرآن 1 پایه 10  رشته ادبیات و علوم انسانی.انتهای پیام/