رویال بوک | مرجع دانلود رایگان کتاب

به رویال بوک خوش آمدید
خانه / آگهی / جدول زمانی آموزش تلویزیونی یکشنبه 24 فروردین

جدول زمانی آموزش تلویزیونی یکشنبه 24 فروردین

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز  یکشنبه  24 فروردین 99 اعلام شد.شبکه آموزش ازساعت 7.45 تا 8 (آموزش درس تربیت بدنی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی)متوسطه دوره اول:ساعت 8 تا 8.20 درس کاروفناوری پایه 9ساعت 8.20  تا 8.40 درس مطالعات اجتماعی  پایه 8ساعت 8.40 تا 9 درس علوم تجربی  پایه 7ساعت 9  تا 9.22 درس عربی  پایه 9برنامه دوره ابتدایی:ساعت 10.30 تا 11درس بازی وریاضی  پایه اول ساعت 11 تا 11.30 درس فارسی ونگارش  پایه دوم ساعت 11.30 تا 12 درس فارسی ونگارش  پایه سومساعت 12 تا 12.30 درس علوم تجربی وتفکر  پایه چهارمساعت 12.30 تا 13 درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه پنجم ساعت 13.15 تا 13.45 درس فارسی ونگارش  پایه ششممتوسطه دوم:ساعت 14.30 درس زبان انگلیسی 1 پایه 10 تمامی رشته هاساعت 15 درس دین وزندگی 1 پایه 10 رشته تجربی وریاضیساعت 15.30 درس حسابان 1 پایه 11 ریاضی فیزیکساعت 16 درس زیست شناسی2 پایه 11 رشته تجربیساعت 16.30 درس فیزیک3 پایه 12 رشته تجربی ساعت 17 درس فارسی3 پایه 12 تمامی رشته ها ساعت 22 تا 22.30 درس فیزیک3 پایه 12 رشته ریاضیساعت 22.30 تا 23 درس نگارش 3 پایه  12 تمامی رشته ها شبکه 4رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:ساعت 8 تا 8.25 درس ریاضی و آمار 1 پایه دهم  رشته ادبیات علوم و انسانی و علوم و معارف اسلامیساعت 8.25 تا 8.45 درس ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم رشته  ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی    ساعت 8.45 تا 9.10 درس عربی زبان قرآن 1 پایه 10 رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت 9.10 تا 9.35 درس دین و زندگی 2 پایه 11 ادبیات و علوم انسانیساعت 9.35 تا 10 درس تاریخ 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانیساعت 10 تا 10.25 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و  علوم انسانی  ساعت 10.25 تا 10.45 درس عملیات تکنیکی اصلاحی ورزش ها – پایه 12 رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای.ساعت 10.45 تا 11.10 درس طراحی و ساخت مبلمان اداری – پایه 11 رشته صنایع چوب  -شاخه فنی حرفه ای ساعت 11.10 تا 11.35 درس کاربرد تولید محتوا -پایه 12_ رشته رایانه شاخه کاردانشساعت 11.35 تا 12درس دامنه و فضای میزبانی  وب –  پایه 11- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانشانتهای پیام/