رویال بوک | مرجع دانلود رایگان کتاب

به رویال بوک خوش آمدید

کتاب ایمان گرایی

ayman_grayy...mhmd_lgnhavzn...syd_mhmvd_mvsvy

کتاب ایمان گرایی

محمد لگنهازن استاد مقدمه منطق، مقدمه فلسفه، زیبایی شناسی، فلسفه علم، علم اخلاق، فلسفه مذهب و متافیزیک، بنیانگذار انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تگزاس جنوبی  و عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی وی در خانواده‌ای مسیحی کاتولیک متولد شد.در سال ۱۹۷۴ لگنهاوزن در دانشگاه ایالت نیویورک در آوبنه (مرکز اداری و دانشگاهی ایالت نیویورک) مشغول تحصیل شد. وی برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه لاس در تگزاس پذیرفته شد. و در سال ۱۹۷۹ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از این دانشگاه شد.لگنهاوزن ده سال در دانشگاه تگزاس جنوبی تدریس کرده است.وی در زمان تدریس در دانشگاه تگزاس جنوبی بر اثر آشنایی با دانشجویان مسلمان به اسلام گرایش پیدا کرد.وی در اثر آشنایی با دانشجوی ایرانی در دانشگاه تگزاس جنوبی به نام اکبر ملکی نوجه دهی با تشیع و انقلاب اسلامی و ایمان ایران آشنا شد.

در سال ۱۹۸۹ مسسئولین دانشگاه محدودیت هایی را برای تدریس وی قرار دادند. لگنهاوزن در اثر تلاش های دکتر خرازی سفیر ایران در سازمان ملل متحد با محمدتقی مصباح یزدی آشنا شد. وی در سال ۱۹۹۰ میلادی، به دعوت انجمن حکمت و فلسفه به ایران مسافرت کرد و به تدریس اشتغال یافت.وی از استادان دانشگاه باقرالعلوم و موسسه امام خمینی از ۱۹۹۳ تا حال حاضر است. وی همچنین سابقه تدریس در دانشگاه تربیت مدرس و مفید را نیز دارد. همسر او، نرجس جواندل صومعه‌سرایی استکتاب ایمان گرایی