رویال بوک | مرجع دانلود رایگان کتاب

به رویال بوک خوش آمدید
خانه / تاریخی / تاریخ ایران / کتاب تاریخ ایران زمین

کتاب تاریخ ایران زمین

ایران

ایران

کشورمان ایران دارای تاریخ کهن و زبان زدی می باشد بطوریکه هر ایرانی با دانستن تاریخ کهن کشورش به ایرانی بودن خود افتخار خواهد کرد.
پیشینهٔ تاریخی تمدن در ایران-به تمدن‌هایی در ایلام، شهر سوخته، جیرفت و… می‌رسد، ولی شروع تاریخ سیاسی ایرانیان از آغاز حکومت پادشاهی ایران-در زمان ماد است.

در کتاب حاضر تاریخ ایران-به شش بخش تقسیم شده که به ترتیب عبارتند از:
بخش اول: پیدایش-ایران
بخش دوم: شاهنشاهی هخامنشی
بخش سوم: هلنی ها در-ایران
بخش چهارم: شاهنشاهی پارتیان
بخش پنجم: نقش تمدن ایران-باستان در خاورمیانه
بخش ششم: شاهنشاهی ساسانیکتاب تاریخ ایران زمین