رویال بوک | مرجع دانلود رایگان کتاب

به رویال بوک خوش آمدید
خانه / ادبیات / رمان اجتماعی داستانی سیمای مرد هنرآفرین در جوانی

رمان اجتماعی داستانی سیمای مرد هنرآفرین در جوانی

رمان

رمان اجتماعی

روز گاری که روز گار بسیار خوشی بود گاوکی بود که در طول راه پایین می آمد و این گاوک که در طول جاده پایین می آمد به پسرک کوچک مامانی بر خورد که نامش تاکو کوچولو بود…
پدرش این داستان را برایش گفته بود: پدرش از میان شیشه بدو می نگریست : چهره ای پر مو داشت.
تاکو کوچولو همو بود. گاوک از جاده پایین می آمد به جایی که بتی بیرن زندگی می کرد: بتی بیرن کلوچه لیمو می فروخت.
ای شکوفه های گل سرخ وحشی بر میدان سبز کوچک این سرود را می خواند این سرود او بود. …

روز گاری که روز گار بسیار خوشی بود گاوکی بود که در طول راه پایین می آمد و این گاوک که در طول جاده پایین می آمد به پسرک کوچک مامانی بر خورد که نامش تاکو کوچولو بود…
پدرش این داستان را برایش گفته بود: پدرش از میان شیشه بدو می نگریست : چهره ای پر مو داشت.
تاکو کوچولو همو بود. گاوک از جاده پایین می آمد به جایی که بتی بیرن زندگی می کرد: بتی بیرن کلوچه لیمو می فروخت.
ای شکوفه های گل سرخ وحشی بر میدان سبز کوچک این سرود را می خواند این سرود او بود. …رمان اجتماعی داستانی سیمای مرد هنرآفرین در جوانی