رویال بوک | مرجع دانلود رایگان کتاب

به رویال بوک خوش آمدید
خانه / ادبیات / خط سوم گذری بر عارفان ایرانی

خط سوم گذری بر عارفان ایرانی

 

عارفان

عارفان

خط سوّم نوعی طرز تفکر در عارفان ایرانی است که راه‌های نارفته و عوالم کشف نشده را پیشنهاد می‌کند.
خط سوم، برگرفته از سخنی معروف از شمس تبریزی است به این صورت  گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم: تفسیر ما چنان است که می‌دانید. نی از محمد! و نی از خدا! این «من» نیز منکر می‌شود مرا. می‌گویمش: چون منکری، رها کن، برو. ما را چه صداع (دردسر) می‌دهی؟ می‌گوید: نی. نروم! سخن من فهم نمی‌کند. چنان که آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی او خواندی، لا غیر … یکی را هم او خواندی هم غیر او … یکی نه او خواندی نه غیر او. آن خط سوم منم که سخن گویم. نه من دانم، نه غیر من.

 

مقالات شمس تبریزی

کتاب معروفی با عنوان خط سوم نوشته دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی در این رابطه انتشار یافته است.خط سوم